Türkiye'de Sol Akımlar (1925-1936) (Türkiye'de Sol Akımlar #2)

T rkiye de Sol Ak mlar T rkiye de Sol Ak mlar T rkiye de Sol Ak mlar n birinci cildi y l nda noktalan yordu ten itibaren hem yeni ulus devletin elitleri aras ndaki iktidar m cadelesi hem de Sovyetler Birli i nin politikalar T rkiye so

 • Title: Türkiye'de Sol Akımlar (1925-1936) (Türkiye'de Sol Akımlar #2)
 • Author: Mete Tunçay
 • ISBN: 9789750507120
 • Page: 445
 • Format: Paperback
 • T rkiye de Sol Ak mlar n birinci cildi 1925 y l nda noktalan yordu 1925 ten itibaren hem yeni ulus devletin elitleri aras ndaki iktidar m cadelesi hem de Sovyetler Birli i nin politikalar , T rkiye sol hareketi zerinde do rudan belirleyici hale geldi T rkiye de Sol Ak mlar 1925 1936, bu alkant l d nemin tarihini ele al yor G nl k gazeteler, hat ralar, mektuplar, mahT rkiye de Sol Ak mlar n birinci cildi 1925 y l nda noktalan yordu 1925 ten itibaren hem yeni ulus devletin elitleri aras ndaki iktidar m cadelesi hem de Sovyetler Birli i nin politikalar , T rkiye sol hareketi zerinde do rudan belirleyici hale geldi T rkiye de Sol Ak mlar 1925 1936, bu alkant l d nemin tarihini ele al yor G nl k gazeteler, hat ralar, mektuplar, mahkeme kay tlar ve parti ar ivleri, bu cildin de zeminini olu turuyor D nya sosyalist hareketi i in sosyalist anavatan fikrinin yerle ikle mesi fa izmin ayak sesleri T rkiye i in tek parti iktidar n n uygulamalar ulus devlet er evesi i inde g ndeme gelen milliyet i politikalar ve sol hareketin bunlar kar s ndaki tavr TKP i indeki ayr ma ve at malar TKP nin d nemin i ve d politik geli meleri kar s ndaki tav r al lar gazete, dergi ve yay n faaliyetleri N z m Hikmet muhalefetinin bi imlenmesi ve N z m n edeb ve politik kavgalar T rkiye sol hareketinin tarihinde bu d nem i in nemli ba l klar olarak ne k yor T rkiye de Sol Ak mlar, yaln zca partilerin, rg tlerin de il, insanlar n da ger ek birer akt r olarak i inde yer ald , akademisyenlerin yan s ra Osmanl dan Cumhuriyet e, II Me rutiyet in sol ak mlar ndan T rkiye Kom nist Partisi ne, T rkiye sol hareketinin tarihini renmek isteyenler i in de e siz bir bilgi hazinesidir.

  • Free Download [Music Book] ↠ Türkiye'de Sol Akımlar (1925-1936) (Türkiye'de Sol Akımlar #2) - by Mete Tunçay ¸
   445 Mete Tunçay
  • thumbnail Title: Free Download [Music Book] ↠ Türkiye'de Sol Akımlar (1925-1936) (Türkiye'de Sol Akımlar #2) - by Mete Tunçay ¸
   Posted by:Mete Tunçay
   Published :2019-02-15T07:04:24+00:00

  One thought on “Türkiye'de Sol Akımlar (1925-1936) (Türkiye'de Sol Akımlar #2)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *