Türkiye'de Sol Akımlar (1908-1925) (Türkiye'de Sol Akımlar #1)

T rkiye de Sol Ak mlar T rkiye de Sol Ak mlar lk d nem Osmanl T rkiye sol hareketi de kurulan me ruti monar inin verdi i s n rlar i inde e itli etnik din kimliklerin bir arada bulundu u enternasyonalist bir ruhla bi imlendi Bu ruh den

 • Title: Türkiye'de Sol Akımlar (1908-1925) (Türkiye'de Sol Akımlar #1)
 • Author: Mete Tunçay
 • ISBN: 9789750507113
 • Page: 479
 • Format: Paperback
 • lk d nem Osmanl T rkiye sol hareketi, 1908 de kurulan me ruti monar inin verdi i s n rlar i inde e itli etnik din kimliklerin bir arada bulundu u, enternasyonalist bir ruhla bi imlendi Bu ruh,1908 den ttihat ve Terakki iktidar na, milli iktisat politikalar ndan Birinci D nya Sava na ve sava ko ullar yla bi imlendirilmi bir ulus devletin kurulu evresine e itli lk d nem Osmanl T rkiye sol hareketi, 1908 de kurulan me ruti monar inin verdi i s n rlar i inde e itli etnik din kimliklerin bir arada bulundu u, enternasyonalist bir ruhla bi imlendi Bu ruh,1908 den ttihat ve Terakki iktidar na, milli iktisat politikalar ndan Birinci D nya Sava na ve sava ko ullar yla bi imlendirilmi bir ulus devletin kurulu evresine e itli sars nt larla nakloldu Bu s re te enternasyonalist i i rg tlerinden millici kom nist rg tlere ve partilere uzanan bir de i imden s z edilebilir Bu d nemin tarihi bug ne kadar genellikle milli kom nist hareketle, milli h k metin ili kileri ekseninde yaz lageldi Mete Tun ay bu ara t rmas nda, sosyalizm cereyan n n kendine zg refleks ve hareketlerini, imparatorluktan ulus devlete ge i s recinde ele al yor Selanik i Federasyonu ndan Osmanl Sosyalist F rkas na, tirak i Hilmi den Mustafa Suphi ye sol hareketin panoramas n g zler n ne seriyor G nl k gazeteler, hat ralar, mektuplar, mahkeme kay tlar ve parti ar ivleri, yaln zca rg t ve partilerin de il insanlar n da ger ek birer akt r olarak i inde yer ald bu ara t rman n zeminini olu turuyor 1967 deki ilk bas m ndan bug ne, gerek Osmanl n n son d nemi gerek Cumhuriyet in ilk y llar ndaki tart malar i in kendi alan nda temel referans eser haline gelen T rkiye de Sol Ak mlar 1908 1925 i okurlar m za sunmaktan gurur duyuyoruz.

  • ↠ Türkiye'de Sol Akımlar (1908-1925) (Türkiye'de Sol Akımlar #1) || ☆ PDF Download by ↠ Mete Tunçay
   479 Mete Tunçay
  • thumbnail Title: ↠ Türkiye'de Sol Akımlar (1908-1925) (Türkiye'de Sol Akımlar #1) || ☆ PDF Download by ↠ Mete Tunçay
   Posted by:Mete Tunçay
   Published :2019-02-21T06:56:18+00:00

  One thought on “Türkiye'de Sol Akımlar (1908-1925) (Türkiye'de Sol Akımlar #1)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *