Herosi mitów germańskich. Sigurd pogromca smoka i inni Wolsungowie. Tom 1

Herosi mit w germa skich Sigurd pogromca smoka i inni Wolsungowie Tom Bohater w ba ni i legend znamy jako rycerzy o kryszta owo czystym sercu kt rzy po walce z odra aj cymi potworami uwalniali pi kne dziewice Herosom ze starogerma skich opowie ci daleko by o do takiego

 • Title: Herosi mitów germańskich. Sigurd pogromca smoka i inni Wolsungowie. Tom 1
 • Author: Artur Szrejter
 • ISBN: 9788364185939
 • Page: 304
 • Format: Hardcover
 • Bohater w ba ni i legend znamy jako rycerzy o kryszta owo czystym sercu, kt rzy po walce z odra aj cymi potworami uwalniali pi kne dziewice Herosom ze starogerma skich opowie ci daleko by o do takiego idea u Cho dokonywali wspania ych czyn w, odpowiadali te za wi tokradztwa Cho zabijali smoki i gromili wrog w, okazywali si r wnie krwawymi szale cami Cho zdobywalBohater w ba ni i legend znamy jako rycerzy o kryszta owo czystym sercu, kt rzy po walce z odra aj cymi potworami uwalniali pi kne dziewice Herosom ze starogerma skich opowie ci daleko by o do takiego idea u Cho dokonywali wspania ych czyn w, odpowiadali te za wi tokradztwa Cho zabijali smoki i gromili wrog w, okazywali si r wnie krwawymi szale cami Cho zdobywali skarby oraz mi o urodziwych kobiet, plamili si tak e chciwo ci i kazirodztwem Zapraszamy do mrocznego wiata heros w germa skich Artur Szrejter przedstawia dzieje kr l w i bohater w z mitycznego rodu W lsung w Najs awniejszym z nich by zab jca smoka Fafnira, w tradycji skandynawskiej znany jako Sigurd, a w niemieckiej jako Sifrid albo Siegfried Sk adaj ce si z dw ch tom w popularnonaukowe opracowanie rozpoczyna si przygodowymi gaw dami o bohaterskich czynach W lsung w Nast pnie autor poddaje germa skie pie ni i opowie ci o herosach analizie religioznawczej, literaturoznawczej, etnologicznej, archeologicznej, historycznej i j zykoznawczej Na ko cu umieszczono nowe t umaczenie Sagi o W lsungach Zosta o tak przygotowane, aby ukaza bogactwo germa skich wyobra e na temat etosu wojny i wojownika, tajemnic ludzi paraj cych si magi , a tak e roli, jak w mitach pe nili bohaterowie, kr lowie, bogowie, zapomniane boginie czy zepchni te do pozaludzkiego wiata olbrzymy i potwory Artur Szrejter z wykszta cenia archeolog, z zawodu redaktor oraz popularyzator nauki W swoich ksi kach i artyku ach koncentruje si na wierzeniach i dziejach dawnych German w Mitologia germa ska, Demonologia germa ska, Bestiariusz germa ski oraz S owian Wielka wyprawa ksi cia Racibora, Pod poga skim sztandarem.

  • [PDF] ï Free Download â Herosi mitów germańskich. Sigurd pogromca smoka i inni Wolsungowie. Tom 1 : by Artur Szrejter ò
   304 Artur Szrejter
  • thumbnail Title: [PDF] ï Free Download â Herosi mitów germańskich. Sigurd pogromca smoka i inni Wolsungowie. Tom 1 : by Artur Szrejter ò
   Posted by:Artur Szrejter
   Published :2019-01-01T13:07:04+00:00

  One thought on “Herosi mitów germańskich. Sigurd pogromca smoka i inni Wolsungowie. Tom 1”

  1. Część pierwsza opisująca dzieje poszczególnych potomków z rodu Wolsungów bardziej wciągająca od drugiej, tej bardziej naukowej.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *